Kategoria: co wolno a czego nie

Czego nie należy jeść w ciąży

Oto lista potraw/napojów których należy unikać w ciąży

1. Alkohol
2. Fast foody- to puste kalorie zawierające niezdrowe tłuszcze
3. Sery pleśniowe
4. Surowe mięso i ryby- mogą zawierać pasożyty
5. Potrawy zawierające surowe jajka- niebezpieczeństwo salmonelli
6. Wątróbka- bardzo duża zawartość witaminy A(Komentarzy: 1)

Ciąża a używki

Spo?ywanie alkoholu ma negatywny wp?yw na przebieg ci??y. Nadu?ywanie tej u?ywki zwi?ksza ryzyko wyst?pienia wad ?rodkowego uk?adu nerwowego, serca, ko?czyn oraz upo?ledzenia umys?owego. Nie ma znanej i zbadanej bezpiecznej dawki dla zdrowia dziecka, ale wiadomo jest ?e usuwanie alkoholu z krwi dziecka trwa kilka razy d?u?ej ni? z krwi matki. Kobiety nie powinny zatem pi? w ci??y nawet symbolicznych ilo?ci trunk?w. Je?li chodzi o narkotyki, to chyba nie trzeba udowadnia? ?e wp?ywaj? one dos?ownie niszcz?co na ?ycie p?odu. Pogarszaj? one zdolno?? ?o?yska do prawid?owego spe?niania jego funkcji i ograniczaj? one tym samym dop?yw krwi do dziecka. Mog? one wywo?ywa? tak?e zaburzenia rozwojowe , s? przyczyn? przedwczesnych porod?w oraz bardzo niskiej masy urodzinowej. Po narodzinach dziecka u matki za?ywaj?cej narkotyki wyst?puj? zaburzenia oddechowe, kr??eniowe, drgawki oraz biegunka. Picie kawy i mocnejCanada goose Sale herbaty powinno si? w czasie ci??y ogranicza?. Kofeina zawarta w tych napojach oraz w coca ? coli przedostaje si? do dzieci?cego uk?adu kr??enia, a jej nadmiarCanada gås Dame lønnsom jakke prowadzi do powik?a? z poronieniem czy zaburzeniami czynno?ci serca i drgawek w??cznie. Moczop?dne dzia?anie kofeiny mo?e przyczyni? si? do odwodnienia organizmu i wyst?pienia zaburze? elektrolitowych. Dopuszczalne jest wypijanie jednej / dw?ch fili?anek kawy (najlepiej z ekspresu, gdy? usuwane s? wtedy szkodliwe sk?adniki) dziennie. Je?li chodzi o herbat? to te? powinno si? pi? nie wi?cej ni? 2 fili?anki ?wie?ej herbaty. Najlepiej zast?pi? te u?ywki ?wie?ymi sokami z warzyw czy owoc?w, naparami z zi??, wod? mineraln?, mlekiem, kefirami… Mo?na r?wnie? pi? lekkie herbatki owocowe, a dla prawdziwych amatorek kaw proponujemy windowskeys.net zamiennik w postaci kawy zbo?owej. Palenie papieros?w jest z?e. Znany jest og?lnie fakt, ?e palenie tytoniu powoduje obni?enie p?odno?ci zar?wno u kobiet jak i u m??czyzn. Je?li do tej pory kobieta ch?tnie si?ga?a po papierosy, nadszed? czas na u?wiadomienie sobie, ?e im wcze?niej przestanie si? pali?, tym lepiej dla zdrowia dziecka i matki. Dym tytoniowy zawiera du?e ilo?ci dwutlenku w?gla, cyjank?w i nikotyny. Dowiedziono, ?e palenie tytoniu, szczeg?lnie po pierwszych 3.miesi?cach mo?e by? przyczyn? szeregu gro?nych powik?a?, np. nieprawid?owe usadowienie ?o?yska, przedwczesne odklejanie si? ?o?yska, krwawienie z dr?g rodnych, przedwczesne odp?ywanie p?ynu owodniowego, a? po przedwczesny por?d w??cznie. Poza Canada goose Jackets tym u dzieci matek pal?cych cz??ciej ni? u innych dzieci wyst?puj? zaburzenia oddychania po porodzie. Udowodnione naukowo jest tak?e, ?e palenie jest przyczyn? tzw. zespo?u nag?ej ?mierci noworodka (?mier? ???eczkowa). U dzieci, kt?rym mamy fundowa?y dawki nikotyny w ci??y wykazano zahamowania rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz trudno?cibuy windows 10 key adaptacyjne. Samo niepalenie canada goose jakke norge nie wystarczy ? trzeba pami?ta? o unikaniu pomieszcze? zadymionych.


Możliwość komentowania Ciąża a używki została wyłączona Możliwość komentowania Ciąża a używki została wyłączona

Wpływ promieniowania rentgenowskiego i mikrofali na płód

Narażenie i kontakt z promieniowaniem rentgenowskim szczególnie w pierwszych 3 miesiącach ciąży może mieć negatywny canada goose jakke mænd wpływ na rozwój Canada goose Online płodu. Dlatego też zdjęcia RTG wykonywane są u ciężarnych jedynie w sytuacjach zagrożenia życia. Jeślicheap windows 10 key dojdzie już do takiej sytuacji, to wykonuje się zdjęcia RTG na najlepszym sprzęcie dającym dużo niższe dawki szkodliwych promieni, a dodatkowo zabezpiecza się brzuch specjalnym ołowianym płaszczem.
Jeśli chodzi o promieniowanieCanada goose Parka falami typu „mikro” to styczność z nimi mają kobiety szczególnie w gospodarstwach domowych wyposażonych w kuchenki mikrofalowe. Dlatego też zaleca się ciężarnym aby przebywały odcanada goose jakker dame nich z dala, gdyż fale przezwindowskeys nie emitowane mogą wpływać negatywnie na zarodek.


(Brak Komentarzy)

Techniki relaksacyjne

W czasie ciąży najlepszą metodą wyciszenia i uspokojenia się jest joga. Można ją ćwiczyć zarówno na specjalnych kursach jak i w domowym zaciszu. W jodze bardzo ważną rolę odgrywa zdolność efektywnego Canada gås Pris rozluźniania i odprężania się. Każda sesja ćwiczeń zaczyna się i kończy windows 10 product key krótką medytacją. Ćwiczenia jogi powinny być skoordynowane z oddechem i prowadzone z ogromną uwagą, dzięki skupieniu i regularnym wykonywaniu ćwiczeń wzmocni się oraz zregeneruje się organizm przyszłej mamy. Zregenerowany i wypoczęty organizm ma lepszy system immunologiczny, zwiększoną witalność i siłę. Dobre ukrwienie ma pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie. Dzięki pobudzonemu krążeniu i przemianie materii dochodzi do stopniowej poprawy przemiany materii, a w konsekwencji do całkowitego zaniku Canada gås Jakke zaburzeń trawiennych. Wiele pozycji z jogi ma dobry wpływ na kręgosłup, który to staje się windows10explained.com bardziej elastyczny.


(Brak Komentarzy)

Podróżowanie w czasie ciąży

Najlepszym czasem na podróżowanie u kobiet spodziewających się dziecka jest okres pomiędzy 18. a 24. tygodniem ciąży. To właśnie wtedy kobieta zazwyczaj czuje się windows10explainednajlepiej a ryzyko powikłań w postaci poronienia czy też przedwczesnego porodu jest prawie minimalne. Wiele leków, które zmniejszają dolegliwości związane z podróżą mogą być spokojnie stosowane przez ciężarne aż canada goose jakker do drugiego trymestru ciąży. Jeśli chodzi o podróże lotnicze, to są one nieszkodliwe dla kobiet do około 36. tygodnia ciąży. Niektóre linie lotnicze nie stosują ograniczeń dla kobiet i mogą one śmiało podróżować do końca ciąży, wymagają jednak zaświadczania od lekarza potwierdzającego brak przeciwwskazań do lotów samolotem. Jeśli chodzi o psy bezpieczeństwa mające canada goose jakke dame zmniejszyćWindows 10 Professional OEM Key turbulencje, to  należy pamiętać aby zapinać je zawsze na miednicy, tak by nie uciskały dziecka.


(Brak Komentarzy)

Seks w czasie ciąży

W przypadku ciąży przebiegającej bez żadnych powikłań nie ma przeciwwskazań do odbywania stosunków seksualnych. Oczywiście w miarę zaawansowania ciąży konieczna staje się zmiana pozycji. U większości kobiet  w pierwszym trymestrze może nastąpić spadek zainteresowania seksem. Przyczynącanada goose jakke tilbud tego jest niepokój o stan i przebieg ciąży i typowymi w tym okresie dolegliwościami (nudności, wymioty, bolesność piersi…). w drugim trymestrze ciąży najczęściej następuje zwiększenie zainteresowania seksem, chociaż nie tak intensywne jak przed ciążą. Pod koniec ciąży potrzebywindows 10 key Onlineseksualne zwykle maleją. Około czterech do sześciu tygodni przed porodem powinno się zaprzestać współżycia, chociażby z tego powodu, że może to przyczynić się do występowania większej ilości infekcji. Stosunki seksualne zabronione są w przypadku zagrożenia ciąży poronieniem, porodem przedwczesnym, przy odpływaniu płynów owodniowych, przy występowaniu łożyska przodującego oraz gdy u kobiety występują jakiekolwiek krwawienia z dróg rodnych. U niektórych par małżeńskich występuje niechęć do współżycia w czasie ciąży. Nie powinny one robić z tego powodu problemów. Nie wyklucza to przecież jakiś innych form okazywania czułości. Bardzo często ważna jest bliskość i pieszczotyCanada gås Jakke drugiej osoby. Kobiety ciężarne bardzo potrzebują czułości i szczególnegobuy windows 10 keyzainteresowania partnera.


(Brak Komentarzy)

Kontakt ze zwierzętami w czasie ciąży.

Najbardziej niebezpieczną chorobą na którą mogą zapaść kobiety w czasie ciąży jest Toksoplazmoza. Wywołana jest ona przez pierwotniaka Toxoplasma gonidii. Żywicielami bezpośrednimi tego pierwotniaka jest człowiek i wiele zwierząt, natomiast żywicielami ostatecznymi są koty domowe i koty dzikie. Człowiek zaraża się przez połknięcie oocyt wydalonych z kałem kota, które mogą występować w glebie, warzywach, owocach, surowym i niedogotowanym mięsie. Możliwością zarażania się jest również zakażenie przez uszkodzoną skórę oraz spojówkę, a także drogą przezłożyskową w życiu płodowym. Toksoplazmoza u ludzi i zwierząt ma stosunkowo łagodny przebieg, zaś jej objawy w dużej mierze przypominają objawy grypy. To powoduje, że jest ona rzadko rozpoznawana i nie wymaga w sumie specjalistycznego leczenia. Najcięższą odmianą tej choroby jest toksoplazmoza wrodzona, która rozwija się u dziecka w łonie matki i prowadzi w przyszłości do wad w rozwoju. Odmiana ta występuje wtedy, gdy ciężarna kobieta została zarażona po raz pierwszy i nie zdołała wytworzyć jeszcze odporności na wirusy tej choroby. Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się na wykrywaniu przeciwciał w 2 klasach : IgM oraz IgG we krwi. Najlepszą ochroną przeciwko toksoplazmozie jest profilaktyka. Jest to w głównej mierze badanie, któremu poddawane są kobiety w ciąży i w razie wykrycia tej choroby podjęcie szybkiego jej leczenia. Ważne dla kobiet w tym szczególnym czasie jest przestrzeganie higieny. Szczególnie należy zwrócić uwagę na konieczność dokładnego mycia rąk oraz długiego gotowania czy smażenia mięsa. Kobieta ciężarna, bez względu na to czy posiada czy nie w domu kota, powinna przeprowadzić prewencyjne badanie krwi w celu wykrycia toksoplazmozy. Najodpowiedniejszym czasem na przeprowadzenie takiego badania jest początek ciąży.


(Brak Komentarzy)

Praca zawodowa w czasie ciąży

Niewskazana w czasie ciąży jest ciężka praca fizyczna, praca w godzinach nocnych, ponad standardowy 8 – godzinny czas pracy oraz praca w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, np. promieniowanie, hałas, zapylenie czy też kontakt ze środkami toksycznymi. Według polskiego ustawodawstwa obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie kobiecie spodziewającej się dziecka, pracy w specjalnych warunkach, tzw. warunkach chronionych, np. poprzez zmianę warunków pracy czy też zakresu jej obowiązków. To co jest ważne, to fakt, iż wynagrodzenie za pracę na nowym dogodniejszym stanowisku nie może ulec obniżeniu. Ponadto, gdy kobiety korzystają w czasie ciąży ze zwolnień lekarskich, przysługuje im pełen 100%  zasiłek chorobowy, niezależnie od czasu trwania niezdolności do pracy. z kobietą ciężarną nie może być w żadnym razie jednostronnie rozwiązana umowa o pracę.


(Brak Komentarzy)