Kategoria: zagrożenia

Poronienie

Poronienie to utrata płodu w czasie ciąży spowodowana naturalnymi przyczynami. O poronieniu mowa kiedy płód nie ma więcej niż 20 tygodni.
Do niektórych przyczyn poronienia należą:
– wady wrodzone
– anomalie genetyczne
– hormony
– problemy zdrowotne matki
– infekcja

Najczęstszymi objawami poronienia są krwawienie z pochwy, ból dolnej części kręgosłupa lub brzucha, wydzielina w postaci skrzepów.

Kiedy płód umrze jest usuwany z organizmu poprzez krwawienie, które może trwać około 7-10 dni. Czasami zdarza się, że macica nie usunie całego płodu, wówczas konieczny jest zabieg chirurgiczny.(Brak Komentarzy)

Jeśli musisz leżeć w czasie ciąży: jak przetrwać długie tygodnie

1.    Postaw blisko siebie małą lodówkę z napojami i przekąskami (np. wcześniej przygotowanymi sałatkami lub kanapkami). Dzięki temu nie będziesz musiała za każdym razem kręcić się po domu.
2.    Zaopatrz się w laptopa. Będziesz mogła zarówno kontaktować się z rodziną i przyjaciółmi, jak i załatwiać drobne sprawunki domowe takie jak płacenie rachunków czy zakupy. Dzięki Internetowi możesz również czytać artykuły z poradami dla ciężarnych
3.    Możesz zrobić porządek w zdjęciach i albumach
4.    Zawsze brakowało Ci czasu na czytanie ukochanych książek? Sporządź listę książek, które zawsze chciałaś przeczytać i do dzieła.
5.    Postaraj się zachować porządek dnia i tygodnia. Ułóż swój własny plan tygodnia dzięki czemu nie będziesz się czuła nieużyteczna a czas będzie zorganizowany
6.    Nie zaniedbuj życia towarzyskiego: zapraszaj znajomych do siebie na film czy zwyczajnie na ploteczki
7.    Jeśli jesteś osoba niezależną i lubisz samodzielność, pogódź się z myślą, że teraz dla dobra dziecka musisz polegać na innych w takich sprawach jak zakupy czy porządki domowe.


(Brak Komentarzy)

Ciąża a używki

Spo?ywanie alkoholu ma negatywny wp?yw na przebieg ci??y. Nadu?ywanie tej u?ywki zwi?ksza ryzyko wyst?pienia wad ?rodkowego uk?adu nerwowego, serca, ko?czyn oraz upo?ledzenia umys?owego. Nie ma znanej i zbadanej bezpiecznej dawki dla zdrowia dziecka, ale wiadomo jest ?e usuwanie alkoholu z krwi dziecka trwa kilka razy d?u?ej ni? z krwi matki. Kobiety nie powinny zatem pi? w ci??y nawet symbolicznych ilo?ci trunk?w. Je?li chodzi o narkotyki, to chyba nie trzeba udowadnia? ?e wp?ywaj? one dos?ownie niszcz?co na ?ycie p?odu. Pogarszaj? one zdolno?? ?o?yska do prawid?owego spe?niania jego funkcji i ograniczaj? one tym samym dop?yw krwi do dziecka. Mog? one wywo?ywa? tak?e zaburzenia rozwojowe , s? przyczyn? przedwczesnych porod?w oraz bardzo niskiej masy urodzinowej. Po narodzinach dziecka u matki za?ywaj?cej narkotyki wyst?puj? zaburzenia oddechowe, kr??eniowe, drgawki oraz biegunka. Picie kawy i mocnejCanada goose Sale herbaty powinno si? w czasie ci??y ogranicza?. Kofeina zawarta w tych napojach oraz w coca ? coli przedostaje si? do dzieci?cego uk?adu kr??enia, a jej nadmiarCanada gås Dame lønnsom jakke prowadzi do powik?a? z poronieniem czy zaburzeniami czynno?ci serca i drgawek w??cznie. Moczop?dne dzia?anie kofeiny mo?e przyczyni? si? do odwodnienia organizmu i wyst?pienia zaburze? elektrolitowych. Dopuszczalne jest wypijanie jednej / dw?ch fili?anek kawy (najlepiej z ekspresu, gdy? usuwane s? wtedy szkodliwe sk?adniki) dziennie. Je?li chodzi o herbat? to te? powinno si? pi? nie wi?cej ni? 2 fili?anki ?wie?ej herbaty. Najlepiej zast?pi? te u?ywki ?wie?ymi sokami z warzyw czy owoc?w, naparami z zi??, wod? mineraln?, mlekiem, kefirami… Mo?na r?wnie? pi? lekkie herbatki owocowe, a dla prawdziwych amatorek kaw proponujemy windowskeys.net zamiennik w postaci kawy zbo?owej. Palenie papieros?w jest z?e. Znany jest og?lnie fakt, ?e palenie tytoniu powoduje obni?enie p?odno?ci zar?wno u kobiet jak i u m??czyzn. Je?li do tej pory kobieta ch?tnie si?ga?a po papierosy, nadszed? czas na u?wiadomienie sobie, ?e im wcze?niej przestanie si? pali?, tym lepiej dla zdrowia dziecka i matki. Dym tytoniowy zawiera du?e ilo?ci dwutlenku w?gla, cyjank?w i nikotyny. Dowiedziono, ?e palenie tytoniu, szczeg?lnie po pierwszych 3.miesi?cach mo?e by? przyczyn? szeregu gro?nych powik?a?, np. nieprawid?owe usadowienie ?o?yska, przedwczesne odklejanie si? ?o?yska, krwawienie z dr?g rodnych, przedwczesne odp?ywanie p?ynu owodniowego, a? po przedwczesny por?d w??cznie. Poza Canada goose Jackets tym u dzieci matek pal?cych cz??ciej ni? u innych dzieci wyst?puj? zaburzenia oddychania po porodzie. Udowodnione naukowo jest tak?e, ?e palenie jest przyczyn? tzw. zespo?u nag?ej ?mierci noworodka (?mier? ???eczkowa). U dzieci, kt?rym mamy fundowa?y dawki nikotyny w ci??y wykazano zahamowania rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz trudno?cibuy windows 10 key adaptacyjne. Samo niepalenie canada goose jakke norge nie wystarczy ? trzeba pami?ta? o unikaniu pomieszcze? zadymionych.


Możliwość komentowania Ciąża a używki została wyłączona Możliwość komentowania Ciąża a używki została wyłączona

Wpływ promieniowania rentgenowskiego i mikrofali na płód

Narażenie i kontakt z promieniowaniem rentgenowskim szczególnie w pierwszych 3 miesiącach ciąży może mieć negatywny canada goose jakke mænd wpływ na rozwój Canada goose Online płodu. Dlatego też zdjęcia RTG wykonywane są u ciężarnych jedynie w sytuacjach zagrożenia życia. Jeślicheap windows 10 key dojdzie już do takiej sytuacji, to wykonuje się zdjęcia RTG na najlepszym sprzęcie dającym dużo niższe dawki szkodliwych promieni, a dodatkowo zabezpiecza się brzuch specjalnym ołowianym płaszczem.
Jeśli chodzi o promieniowanieCanada goose Parka falami typu „mikro” to styczność z nimi mają kobiety szczególnie w gospodarstwach domowych wyposażonych w kuchenki mikrofalowe. Dlatego też zaleca się ciężarnym aby przebywały odcanada goose jakker dame nich z dala, gdyż fale przezwindowskeys nie emitowane mogą wpływać negatywnie na zarodek.


(Brak Komentarzy)

Podróżowanie w czasie ciąży

Najlepszym czasem na podróżowanie u kobiet spodziewających się dziecka jest okres pomiędzy 18. a 24. tygodniem ciąży. To właśnie wtedy kobieta zazwyczaj czuje się windows10explainednajlepiej a ryzyko powikłań w postaci poronienia czy też przedwczesnego porodu jest prawie minimalne. Wiele leków, które zmniejszają dolegliwości związane z podróżą mogą być spokojnie stosowane przez ciężarne aż canada goose jakker do drugiego trymestru ciąży. Jeśli chodzi o podróże lotnicze, to są one nieszkodliwe dla kobiet do około 36. tygodnia ciąży. Niektóre linie lotnicze nie stosują ograniczeń dla kobiet i mogą one śmiało podróżować do końca ciąży, wymagają jednak zaświadczania od lekarza potwierdzającego brak przeciwwskazań do lotów samolotem. Jeśli chodzi o psy bezpieczeństwa mające canada goose jakke dame zmniejszyćWindows 10 Professional OEM Key turbulencje, to  należy pamiętać aby zapinać je zawsze na miednicy, tak by nie uciskały dziecka.


(Brak Komentarzy)

Kontakt ze zwierzętami w czasie ciąży.

Najbardziej niebezpieczną chorobą na którą mogą zapaść kobiety w czasie ciąży jest Toksoplazmoza. Wywołana jest ona przez pierwotniaka Toxoplasma gonidii. Żywicielami bezpośrednimi tego pierwotniaka jest człowiek i wiele zwierząt, natomiast żywicielami ostatecznymi są koty domowe i koty dzikie. Człowiek zaraża się przez połknięcie oocyt wydalonych z kałem kota, które mogą występować w glebie, warzywach, owocach, surowym i niedogotowanym mięsie. Możliwością zarażania się jest również zakażenie przez uszkodzoną skórę oraz spojówkę, a także drogą przezłożyskową w życiu płodowym. Toksoplazmoza u ludzi i zwierząt ma stosunkowo łagodny przebieg, zaś jej objawy w dużej mierze przypominają objawy grypy. To powoduje, że jest ona rzadko rozpoznawana i nie wymaga w sumie specjalistycznego leczenia. Najcięższą odmianą tej choroby jest toksoplazmoza wrodzona, która rozwija się u dziecka w łonie matki i prowadzi w przyszłości do wad w rozwoju. Odmiana ta występuje wtedy, gdy ciężarna kobieta została zarażona po raz pierwszy i nie zdołała wytworzyć jeszcze odporności na wirusy tej choroby. Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się na wykrywaniu przeciwciał w 2 klasach : IgM oraz IgG we krwi. Najlepszą ochroną przeciwko toksoplazmozie jest profilaktyka. Jest to w głównej mierze badanie, któremu poddawane są kobiety w ciąży i w razie wykrycia tej choroby podjęcie szybkiego jej leczenia. Ważne dla kobiet w tym szczególnym czasie jest przestrzeganie higieny. Szczególnie należy zwrócić uwagę na konieczność dokładnego mycia rąk oraz długiego gotowania czy smażenia mięsa. Kobieta ciężarna, bez względu na to czy posiada czy nie w domu kota, powinna przeprowadzić prewencyjne badanie krwi w celu wykrycia toksoplazmozy. Najodpowiedniejszym czasem na przeprowadzenie takiego badania jest początek ciąży.


(Brak Komentarzy)

Praca zawodowa w czasie ciąży

Niewskazana w czasie ciąży jest ciężka praca fizyczna, praca w godzinach nocnych, ponad standardowy 8 – godzinny czas pracy oraz praca w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, np. promieniowanie, hałas, zapylenie czy też kontakt ze środkami toksycznymi. Według polskiego ustawodawstwa obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie kobiecie spodziewającej się dziecka, pracy w specjalnych warunkach, tzw. warunkach chronionych, np. poprzez zmianę warunków pracy czy też zakresu jej obowiązków. To co jest ważne, to fakt, iż wynagrodzenie za pracę na nowym dogodniejszym stanowisku nie może ulec obniżeniu. Ponadto, gdy kobiety korzystają w czasie ciąży ze zwolnień lekarskich, przysługuje im pełen 100%  zasiłek chorobowy, niezależnie od czasu trwania niezdolności do pracy. z kobietą ciężarną nie może być w żadnym razie jednostronnie rozwiązana umowa o pracę.


(Brak Komentarzy)

Stres w czasie ciąży

Najlepszym dla rozwoju dziecka byłby stan absolutnej równowagi – harmonii, miłości i piękna. Każda z kobiet wie jednak, że w dzisiejszym świecie bardzo ciężko o taką równowagę. Co więc zrobić aby dziecko rozwijało się prawidłowo i w spokoju? Otóż najlepszym wyjściem jest słuchanie siebie. Kobiety powinny wsłuchać się w sygnały wysyłane przez dziecko – jego ruchy są reakcją na stresy jakie przeżywa matka. Jeśli odpowiednio kobiety wyczują i zinterpretują te bodźce od dziecka pozwoli to również na lepsze poznanie swoich potrzeb i emocji, nawet tych nieuświadomionych. Chwila odpoczynku i spokoju pozwala dziecku wyczuć, że matka jest teraz wyłącznie dla niego, że o nim pamięta, troszczy się o nie i kocha je. Bardzo uspokajającym dziecko gestem jest położenie ręki na brzuchu. Czas ciąży i potrzeby wyciszenia się może stać się okresem refleksji i zadumy o dotychczasowym sposobie życia i nawykami. Może to powoli przyszłej mamie zmienić niektóre niekorzystne zachowania na resztę życia i uświadomić jej znaczenie macierzyństwa i kobiecości.


(Brak Komentarzy)