Przeciętna ciąża u kobiet trwa około 40 tygodni i jest podzielona na na trzy równe okresy zwane trymestrami ciąży. Przebieg każdego z nich przedstawiony jest poniżej.

I trymestr obejmuje pierwsze tygodnie ciąży, od zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do 13 – 14 tygodnia ciąży. Jest to najistotniejszy czas dla mającego później nastąpić rozwoju dziecka. W pierwszym trymestrze zaczynają wykształcać się z zarodka początki struktur przyszłych tkanek i narządów ludzkich. Rozwija się kosmówka i pępowina, które przekształcą się w łożysko.

II trymestr obejmuje czas od 14 – 27 tygodnia ciąży. W okresie tym rozpoczyna się rozwój już wcześniej zapoczątkowanych i wykształconych narządów u dziecka. Zarówno w pierwszym jak i w drugim trymestrze przyrosty masy oraz długości jest mniej więcej jednakowy u większości przyszłych matek.

III trymestr – w tym okresie następuje ostateczne wykształcenie się wszystkich narządów oraz cech osobowych u dziecka. Tempo rozwoju tych ww zaley w ogromnej mierze od uwarunkowań genetycznych, sposobu dotychczasowego życia, stosowania używek oraz warunków środowiskowych w jakich żyła każda kobieta.

Dodatkowo pragniemy opisać zmiany następujące zarówno w organizmie matki jak i dziecka, dlatego kolejne artykuły będą mówić szczegółowo o każdym miesiącu.

zp8497586rq