Najbardziej niebezpieczną chorobą na którą mogą zapaść kobiety w czasie ciąży jest Toksoplazmoza. Wywołana jest ona przez pierwotniaka Toxoplasma gonidii. Żywicielami bezpośrednimi tego pierwotniaka jest człowiek i wiele zwierząt, natomiast żywicielami ostatecznymi są koty domowe i koty dzikie. Człowiek zaraża się przez połknięcie oocyt wydalonych z kałem kota, które mogą występować w glebie, warzywach, owocach, surowym i niedogotowanym mięsie. Możliwością zarażania się jest również zakażenie przez uszkodzoną skórę oraz spojówkę, a także drogą przezłożyskową w życiu płodowym. Toksoplazmoza u ludzi i zwierząt ma stosunkowo łagodny przebieg, zaś jej objawy w dużej mierze przypominają objawy grypy. To powoduje, że jest ona rzadko rozpoznawana i nie wymaga w sumie specjalistycznego leczenia. Najcięższą odmianą tej choroby jest toksoplazmoza wrodzona, która rozwija się u dziecka w łonie matki i prowadzi w przyszłości do wad w rozwoju. Odmiana ta występuje wtedy, gdy ciężarna kobieta została zarażona po raz pierwszy i nie zdołała wytworzyć jeszcze odporności na wirusy tej choroby. Rozpoznanie toksoplazmozy opiera się na wykrywaniu przeciwciał w 2 klasach : IgM oraz IgG we krwi. Najlepszą ochroną przeciwko toksoplazmozie jest profilaktyka. Jest to w głównej mierze badanie, któremu poddawane są kobiety w ciąży i w razie wykrycia tej choroby podjęcie szybkiego jej leczenia. Ważne dla kobiet w tym szczególnym czasie jest przestrzeganie higieny. Szczególnie należy zwrócić uwagę na konieczność dokładnego mycia rąk oraz długiego gotowania czy smażenia mięsa. Kobieta ciężarna, bez względu na to czy posiada czy nie w domu kota, powinna przeprowadzić prewencyjne badanie krwi w celu wykrycia toksoplazmozy. Najodpowiedniejszym czasem na przeprowadzenie takiego badania jest początek ciąży.