Niewskazana w czasie ciąży jest ciężka praca fizyczna, praca w godzinach nocnych, ponad standardowy 8 – godzinny czas pracy oraz praca w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, np. promieniowanie, hałas, zapylenie czy też kontakt ze środkami toksycznymi. Według polskiego ustawodawstwa obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie kobiecie spodziewającej się dziecka, pracy w specjalnych warunkach, tzw. warunkach chronionych, np. poprzez zmianę warunków pracy czy też zakresu jej obowiązków. To co jest ważne, to fakt, iż wynagrodzenie za pracę na nowym dogodniejszym stanowisku nie może ulec obniżeniu. Ponadto, gdy kobiety korzystają w czasie ciąży ze zwolnień lekarskich, przysługuje im pełen 100%  zasiłek chorobowy, niezależnie od czasu trwania niezdolności do pracy. z kobietą ciężarną nie może być w żadnym razie jednostronnie rozwiązana umowa o pracę.